BANDA

Kjeden med den store kompetansen blir vi kalt. Banda skal være et kvalitetsstempel, slik at du vet at du får den nødvendige hjelp når du kommer til oss.

Helsearbeider med butikk og rådgivning

En bandagist er ofte en helsearbeider som driver butikk med salg av helseartikler, formidling av produkter på blåresept, informasjon og brukerstøtte.

Individuell veiledning

Bandagisten har et eget samtalerom der du kan ha en prat rundt din situasjon, om årsaker og muligheter. Du får hjelp til valg, tilpasning og opplæring i bruk.

Alle forandrer seg med tiden og det vil bli nødvendig med justeringer av det utstyret du bruker, det er en naturlig del av vår service og ekspertise.

Bandagisten har taushetsplikt og vil behandle alle opplysninger konfidensielt.

Kompetanse

Du skal vite at når du handler og søker råd hos en Banda butikk møter du rådgivere som kan sitt fag.